سامانه فراگیر کسب‌وکار تموک برای صیانت از حقوق کاربر قواعد و مقرراتی دارد.