فعالیت مشترک کاربران در تموک چگونه انجام میشود؟

فعالیت مشترک کاربران در تموک چگونه انجام میشود؟ یکی از مهمترین خدمات در سوپراپلیکیشن تموک، امکان دعوت همکاران به حساب های ساخته شده در تموک میباشد. اگر قصد فعالیت مشترک تجاری را با همکاران خود در تموک دارید میتوانید با اضافه کردن نام و شماره تماس همکار از آن‌ها دعوت به همکاری کنید. در اینصورت […]