tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

کود کشاورزی
خدمات کشاورزی و دام هاشمی

خدمات کشاورزی و دام هاشمی

خرید و فروش کود کشاورزی

کود کشاورزی

دسته بندی:

کشاورزی

پست

آماده سازي خاك با استفاده از كود حيواني و تأمين مواد غذای خاک با استفاده از كودهای ارگانيک بهترين گزينه برای ايجاد فرآيندهای بيوشيميايی و فيزولوژيكی گياه می‌باشد. این امر همچنین به حفظ محيط زيست كمک بيشتری خواهد كرد. فضولات دامی حاوی مقادير قابل توجهی عناصر غذايی است. حفظ این عناصر از جهت بهداشتی و همچنین زيست محيطی (آلودگي منابع، ايجاد گازهاي گلخانه‌ای) مهم است. این امر از لحاظ اقتصادی نیز مورد توجه قرار می گیرد. لذا اين امر مستلزم تغيير نگرش به فضولات دامی از يک زباله به يک كالای اقتصادی است. بنابراین همكاری و مشاركت متخصصان علوم دامی، علوم خاك، و... در ارتقاء اين كارايی امری ضروری است. استفاده از کودهای حیوانی در زراعت، از همان روزهای اولیه اهلی کردن حیوانات آغاز شد. زمانی که این فضولات بر روی زمین ریخته می‌شد و گیاهان در آن محل رشد بهتری پیدا می‌کردند، همان لحظه شروع استفاده از کودهای حیوانی بود. کودهای حیوانی برخلاف کود شیمیایی دارای اثرات یک جانبه نبوده بلکه؛ این کودها از یک سو به تأمین مواد غذایی و از سوی دیگر خواص فیزیکی خاک را اصلاح می‌کند. تأثیر کود حیوانی بر زراعت: موثر در بافت خاک منبع خوب تأمین غذایی برای گیاه می‌باشد. سبب افزایش تولید در محصول می‌شود. تاثیر کود حیوانی برای خاک: سبب افزایش ظرفیت حفظ آب در خاک می‌شود، که در مواقع کم آبی بسیار موثر است. باعث سهولت در نفوذپذیری آب در خاک می‌شود. کود حیوانی، آب موجود در خاک را به ذرات خاک وصل می‌کند که از تبخیر و نفوذ آن جلوگیری کرده و خاک را برای جذب گیاه آماده می‌کند که همین موضوع سبب کاهش فرسایش خاک می‌شود. کود حیوانی سبب سهولت در عملیات زراعی شده و زمین را برای گاو رو بودن بهینه می‌سازد. کود حیوانی در خاکهای شنی باعث اتصال بهتر ذرات در خاک می شود و در خاکهای رسی باعث بالا رفتن پروزیته و نفوذپذیری خاک می‌شود. کودهای حیوانی به دلیل وجود مواد آلی در خود باعث بهبود در هوادهی خاک گشته و کربن دی اکسید و اسیدهای آلی و مواد غذایی موجود در خاک را برای جذب گیاه آماده می‌سازند. مقدار جذب حرارت در خاک های تیره از خاک های روشن بیشتر است و به همین جهت در گرم شدن زمین کمک کننده‌اند که، در نهایت رشد بیشتر گیاهان را در بر دارد. کودهای حیوانی به علت قلیایی بودن، به مرور زمان سبب افزایش ph خاک می‌گردند. کودهای حیوانی، سبب افزایش میکرو ارگانیسم شده و افزایش فعالیت بیولوژیکی را همراه دارد. مزیت استفاده از کود حیوانی: سبب افزایش خلل و فرج خاک های سنگین می‌شوند. این موضوع سبب افزایش جذب آب و تهویه می‌گردد. تهویه خاک برای باکتری‌هایی که مواد غذایی را آزاد می‌کنند مناسب است. سبب افزایش خلل و فرج خاک های سبک می‌شوند. کمک به جلوگیری ازخلل و فرج بیش از اندازه خاک های شنی و شستشوی مواد غذایی آنها می‌کند. سبب افزایش مقدار ازت خاک می‌شوند. علاوه بر کربن آلی، اندکی ازُت آلی به خاک اضافه می کند. این میزان ازت امکان دارد ناچیز و یا قابل توجه باشد. انواع کود حیوانی: کود اسبی، کود حیوانی گاوی، کود گوسفندی، کود پرندگان به لحاظ مواد غذایی خیلی غنی می‌باشند و میزان مصرف این نوع کودها باید کم و با احتیاط باشد. برای جلوگیری از سوختگی باید با سایر کودها مخلوط شود. به علت بستر موجود در این کودها میزان کربن در آنها بالا می‌باشد. توجه: کودهای حیوانی ذکر شده باید 6 ماه حداقل پوسیده شوند.

09133220045

website disable iconlinkedin disable iconwhatsapp disable iconinstagram disable icon
website disable iconlinkedin disable iconwhatsapp disable iconinstagram disable icon
دوشنبه
بهمن
۱۰

۵:۳۲:۰۰

موارد بیشتر

دوشنبه
بهمن
۱۰

۵:۳۲:۰۰

موارد بیشتر