tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

مهاجرت به کانادا
شرکت طوطی دریایی اطلس

شرکت طوطی دریایی اطلس

شرکت تخصصی اخذ اقامت کشاورزان و مهارت های وابسته در ایران

مهاجرت به کانادا

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق کشاورزی

دسته بندی:

سایر

پست

شرکت طوطی دریایی اطلس با اعتباری چهل ساله قدم در راه تاسیس شرکت تخصصی اخذ اقامت کشاورزان گذاشته است.همانطور که مشخص است این مرکز تنها شرکت تخصصی اخذ اقامت کشاورزان و مهارت های وابسته در ایران و شاید در جهان باشد.دفتر شرکت با هدف تمرکزی بر این دسته مهاجرتی شروع به کار نموده است و لذا برای ارائه خدمات بهتر و دقت و توجه بیشتر وارد دسته های اقامتی دیگر نخواهد شد و در نظر دارد برنامه های توسعه ای خود را حول محور گروه کشاورزان و تسهیل هرچه بیشتر ورود و همبستگی و آشنایی آنها با محیط قرار دهد.

09131882959

website iconlinkedin disable iconwhatsapp iconinstagram icon
website iconlinkedin disable iconwhatsapp iconinstagram icon
چهارشنبه
بهمن
۱۹

۱۶:۵۴:۳۱

موارد بیشتر

چهارشنبه
بهمن
۱۹

۱۶:۵۴:۳۱

موارد بیشتر