tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

 در شرایط بحران چگونه عمل کنیم!
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

در شرایط بحران چگونه عمل کنیم!

دسته بندی:

سایر

پست

۱. اولویت را به بقا بدهید تا سود. ۲. هزینه‌ها را کم کنید. ۳. نیروهای کارآمد را نگه دارید. ۴. نقد فروشی را با حاشیه سود کمتر اولویت دهید. ۵. ارتباطات درون سازمانی را گسترش دهید. ۶. شرایط را برای نیروها توضیح دهید. ۷. به صورت روزانه آمار و اطلاعات را دنبال کنید. ۸. طرح‌های توسعه‌ای را متوقف کنید. ۹. مطالعه و آموزش و مشاوره را جدی بگیرید. ۱۰. سبد محصولات خود را بازنگری کنید. ۱۱. هیچگاه فروش را متوقف نکنید. قطعا بحران و رکود فرصت‌هایی هم دارند. فرصت یاب باشید.

09127117183

website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
جمعه
بهمن
۱۴

۲۲:۳۰:۲۹

موارد بیشتر

جمعه
بهمن
۱۴

۲۲:۳۰:۲۹

موارد بیشتر