tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

نقش مدیران در آموزش و توسعه کارکنان
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

نقش مدیران در آموزش و توسعه کارکنان

دسته بندی:

سایر

پست

آموزش باید منجر به تغییر رفتار شود تا آن را اثربخش بدانیم. برای اثربخش کردن آموزش ضروری است مدیران مستقیم را بیش از پیش در این فرایند، درگیر کنیم. مدیران مستقیم قبل از آموزش کارکنانشان باید: 1. هدف از آموزش را بصورت دقیق و روشن برای کارمندی که او را به آموزش میفرستند، تبیین و تشریح کنند. 2. به کارمند بگویند: چرا او را برای این دوره یا برنامه خاص آموزشی انتخاب کرده اند و این آموزش چه ربطی به کارمند و چه نفعی برای او دارد! 3. آنچه را که انتظار دارند کارمند در دوره آموزشی کسب کند و همراه خود به سازمان بیاورد - همانند سوغاتی که از مسافر یک سفر انتظار داریم _ به او سفارش دهند تا بتوانند بعد از سفر (آموزش) از او مطالبه کنند. مدیران مستقیم بعد از اتمام دوره آموزشی هم باید 3 سئوال را از کارمندی که آموزش دیده است، بپرسند: 1. چه آموخته ای؟ 2. بر اساس آنچه آموخته ای، میخواهی چه کار جدیدی را آغاز کنی یا چه تغییری را در نحوه انجام کارت بوجود بیاوری؟ 3. از من بعنوان مافوقت چه اختیار، امکان، فرصت یا حمایتی را میخواهی که تغییر مورد نظرت را تمام و کمال به نتیجه برسانی؟

09127117183

website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
یکشنبه
بهمن
۹

۱۷:۰۰:۲۴

موارد بیشتر

یکشنبه
بهمن
۹

۱۷:۰۰:۲۴

موارد بیشتر