tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

پنج "میم" محتوای اثربخش در بازاریابی دیجیتالی
پنج "میم" محتوای اثربخش در بازاریابی دیجیتالی #11پنج "میم" محتوای اثربخش در بازاریابی دیجیتالی #0
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

پنج "میم" محتوای اثربخش در بازاریابی دیجیتالی

دسته بندی:

کسب و کار خانگی

پست

پنج "میم" محتوای اثربخش در بازاریابی دیجیتالی ۱. مفید ارزشمند برای مخاطب: VALUABLE ۲. مرتبط مرتبط با برنامه بازاریابی: RELEVANT ۳. منفرد تکراری نباشد : UNIQUE ۴. مداوم دائما بروز شود: FRESH ۵. مرتب دارای ترتیب مناسب: UX،UI

09127117183

website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
یکشنبه
بهمن
۹

۱۵:۵۵:۱۵

موارد بیشتر

یکشنبه
بهمن
۹

۱۵:۵۵:۱۵

موارد بیشتر