tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

زبان بدن (Body Language)
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

زبان بدن (Body Language)

چند نکته مهم برای موفقیت در کسب و کار

دسته بندی:

کسب و کار خانگی

پست

1. از روش های تماس چشمی و گوش سپاری فعالانه استفاده کنید. با داشتن تماس چشمی مداوم با دیگران در زمانی که صحبت می کنند، تکان دادن سر به صورت گاه گاه و استفاده از دیگر نشانه های توجه مشتاقانه شما به عنوان یک فرد حرفه-ای به همکاران دیگرتان احترام می گذارید. 2. کف دستانتان را به سمت پایین نگه دارید. این کار باعث می شود همگی در مورد شما یک نظر مشترک داشته باشند. زمانی که افراد کف هر دو دستشان را بر روی میز، جایگاه ویژه و یا پیشخوان قرار می دهند احساس قدرت و رهبری را نمایش می دهند. 3. به صورت هماهنگ عمل کنید. تقلید کردن یا منعکس کردن زبان بدن دیگران نشان می دهد که شما از نظر فلسفی با آنان هماهنگ هستید. 4. جایگاه وسیعی داشته باشید. اگر در زمان صحبت با دیگران یا در برابر آنها جایگاه وسیعی داشته باشید باعث می شود دیافراگم شما منبسط شود و صدای شما را به طور موثری منعکس می‌کند. 5. زبان بدنتان را باز نگه دارید و محدودیت های ممکن را حذف کنید. افراد از طرف صحبتشان سرنخ های احساسی دریافت می کنند. بنابراین، اگر خمیده باشید، دست به سینه بایستید یا به هر طریقی در برابر دیگران بسته به نظر برسید شنونده به همان صورت به شما پاسخ می دهد. زبان بدنتان باید آرام باشد و دستانتان در دوطرف آویزان باشند تا نشان دهد در برابر کسانی که با آنها در حال تعاملید باز هستید. 6. خالصانه لبخند بزنید. 7. حرکاتتان را کاهش دهید. حرف زدن با حرکات بیش از اندازه دست وصورت نیز باعث می شود طرف مقابل از نکات مهم پرت شود. 8. با دیگران محکم دست دهید.

09127117183

website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
دوشنبه
بهمن
۱۰

۴:۵۳:۱۸

موارد بیشتر

دوشنبه
بهمن
۱۰

۴:۵۳:۱۸

موارد بیشتر