اهمیت علامت تایید تموک و چگونگی دریافت آن

در سامانه تموک اولویت با حساب های کاربری است که هویتی واقعی داشته باشند. کسب و کار ها نیز ترجیح میدهند با کسب و کار هایی واقعی و با اطلاعات کامل کار کنند. وقتی کاربران پروفایل کاربری شما را در سامانه کسب و کار تموک میبینند، اطلاعاتی کامل از کسب و کار نظر آن‌ها را جلب خواهد کرد که در نهایت تمایل آن‌ها از همکاری با شما را بالا خواهد برد. هدف از تخصیص علامت تأ‌یید یا تیک آبی تموک نیز همین است. تیک آبی تموک به دیگر کسب و کار ها این آگاهی را میدهد که این کسب و کار اطلاعات کامل و واقعی خود را ثبت کرده و قابل اعتماد میباشد.

علامت تأ‌یید تموک و اعتماد بیشتر کاربران

نه تنها در تموک، بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز شامل عمل‌کرد تخصیص علامت تأ‌یید نیز هستیم. تیک آبی تأ‌یید در ذهن مخاطب اعتماد را میسازد. کاربران توجه خود را بیشتر به سمت پروفایل هایی که حقیقی بودن آن‌ها اثبات شده منعطف میکنند و در میان دیگر کسب و کار ها، بیزینسی با تیک آبی را ترجیح خواهند داد. اما چطور میتوانیم در تموک تیک آبی بگیریم؟

چگونگی دریافت تیک تأ‌یید تموک در سوپراپلیکیشن

خبر خوب این است که برخلاف دیگر سامانه هایی که مراحل طولانی مدت و دشواری برای دریافت تیک آبی تأ‌یید دارند، در سامانه تموک با گذراندن چند مرحله ساده احراز هویت، در سریعترین زمان علامت تأ‌یید به کسب و کار شما تعلق خواهد گرفت. تنها چیزی که نیاز دارید، تکمیل اطلاعات کسب و کار، ثبت کد ملی برای حساب های حقیقی و کد اقتصادی برای حساب های حقوقی است. شما میتوانید در مورد انواع حساب های کاربری در این مقاله بخوانید.